Go to ...
RSS Feed

Ochlokracie a demokracie = tyranie vládnoucí většiny a pouliční lůzy


Sobota 21.dubna 2012. Václavské náměstí. Foto internet

Sobota 21.dubna 2012. Václavské náměstí. Foto internet

Pan kardinál Dominik Duka se nechutně otřel o tisíce demonstrujících na sobotním odborářském shromáždění. V nedělním vysílání Radiožurnálu ČRo řekl mimo jiné: „Nevadí mi protesty, ale vadí mi množství projevů, které už dávno překročily míru pokojného protestu a staly se projevy hrubiánství a vulgarity. Tím se protest sesouvá z roviny demokracie do roviny ochlokracie.“ Nevím odkud pan kardinál demonstranty sledoval, já sledoval ten téměř tříhodinový televizní přenos a žádné projevy hrubiánství a vulgarity jsem nezaznamenal. Možná, že se děly v okamžiku, kdy jsem si odskočil na WC. Přestože mám klasické vzděláni, musel jsem si vzít k ruce slovník abych se dopídil překladu výrazu ochlokracie. To se vám tedy, sluho boží, povedlo! Ochlokracie = vláda lůzy, lůzovláda! Pan kardinál si také vysvětluje demokracii, tedy vládu většiny, za tyranii většiny a zřejmě by se mu více líbilo zlegalizování vlády menšiny. Ale pane Duko s touhle formou už se vypořádala Velká francouzská buržoazní revoluce a zašlapala feudalismus a jeho přisluhovače do dějin. Bohužel je třeba připomenout, že s podobným, ne-li stejným despektem se vůči listopadovým demonstrujícícm v roce 89 vyjadřovali rudí mocipáni a vytyčovali nesmyslné hranice mezi uvědomělými dělníky a pracujícími a roztodivnými živly v ulicích celé republiky. Jenže pravda se nakonec ukázala a ti dělníci, o které se desítky let komunisté opírali a jimiž se zašťitovali, jim nakonec ukázali, zač je toho loket. Dnes je situace jiná, do vedení státu a do zákonodárných sborů se dostali (díky nedobrému volebnímu zákonu) pomocí demokratických voleb a mediálních manipulací lidé, kteří se okamžitě po inauguracích stali součastí oligarchického soukolí a byli a jsou postupně zapojováni do vysávání státních peněz. Kvete korupce ve státní správě, klientelismus je v České republice brán již jako zcela normální a téměř nikomu jeho projevy nevadí. Tohle všechno nevadí ani kardinálovi Dukovi. Ten se jen podivuje nad úbytkem věřících a spílá nad myšlením Čechů. Jako kdyby si nechtěl dát dohromady dvě a dvě. Církevní restituce v dobách utahování opasků a řízené destabilizace sociálního smíru a jeho přiklonění se k vládním strukturám jako projevení vděku za restituce. Pak má ovšem smůlu. To prostě potomci husitů nemají rádi. Škoda jen, že v současné době nemají silného vojevůdce.

Pražský Krysařík


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *