Go to ...
RSS Feed

Co má dělat občan, když nachytá premiéra při lži?


Výřez ze stránky deníku Právo. Pod Hanákovým komentářem je článek bývalého premiéra Topolánka

Výřez ze stránky deníku Právo. Pod Hanákovým komentářem je článek bývalého premiéra Topolánka

Praha, 3.2.2012 – Kdo sledoval čtvrteční interpelace poslanců PSP na vládu České republiky a dával jen trochu pozor, musel se v jednu chvíli štípnout do tváře. Poslanec David Rath chtěl znát premiérovo stanovisko k článku bývalého předsedy ODS Topolánka, který byl otištěn 1.února 2012 v deníku Právo. Věc se týkala bývalého i současného ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a jeho půso-bení v justici. To, co odpověděl předseda české vlády Petr Nečas je ukázka pohrdání nejen těmi, kteří Nečase volili, ale pře-devším těmi, které zastupuje z pozice své premiérské funk-ce. Dovolím si jako argument převzít výpis ze stenoproto-kolu z jednání parla-mentu:

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní před-sedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslan-ci, přiznám se k jed-né neřesti. Komen-tátorskou stránku listu Právo čtu jen velmi výjimečně, a to v případech, kdy tam píše pan Jiří Hanák, který svou jízlivost a mistrné pero obrací často ano i proti mně, ale vyplatí se to, protože jsou to opravdu mistrné novinářské kousky. Jinak to prakticky nečtu, takže jsem nečetl článek pana Mirka Topolánka v Právu a tudíž ho mohu jenom velmi těžko komentovat.

Na druhou stranu mi dovolte několik poznámek. Za prvé, pan Mirek Topolánek je soukromou osobou. Jsme svobodní lidé ve svobodné zemi a jako svobodný člověk v rámci zákonů může vyjádřit jakýkoli svůj názor na kohokoli včetně mě. A mě to nijak nepobuřuje, i kdyby to bylo na mou adresu, já ctím svobodu slova. Za druhé, je zvykem, že politici, kteří odejdou ze svých funkcí, mají ze své minulosti a v podobě uveřejněných pamětí ať již v podobě celé knihy či jednotlivého kousku v podobě novinového článku na někoho názor pozitivní, na někoho názor negativní. O tom politikovi to někdy něco vypovídá, někdy ne, někdy to vypovídá něco o politické straně, někdy ne. Ale koneckonců já si také nedělám obrázek o České straně sociálně demokratické na základě memoárů jejího bývalého předsedy pana Jiřího Paroubka a jeho paní.“

Převzatý citát je však zapotřebí konfrontovat s fotokopií deníku Právo. Jak sami vidíte je v horní části stránky otištěn komentář mistrného psavce Jiřího Hanáka, kterého pan Nečas uznává i přesto, že Hanák tu a tam obrací břit svého novinářského pera (klávesnice) proti němu. Hanákův článek musel číst, jistě ho na něj upozornili premiérovi asistenti pracující s neobyčejnou pílí zasluhující si mimořádné ocenění. A když už jeho zrak na stránce Práva spočinul a nikdo mě nevymluví, že tomu tak nebylo, musel, ano musel, jeho zrak sklouznout o pár centimetrů níž, kde jeho stranický předchůdce Mirek Topolánek měl onen inkriminovaný text „Když se kácí les, lítají třísky?“. Premiér evidentně veřejně a na půdě parlametu republiky lhal. Co s tím? Já mu prostě neveřím.

Břetislav Albert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *