Go to ...
RSS Feed

Archives for Leden 2012

Kde špína, tam štěnice

Věci veřejné mají zřjemě v nějakém svém neveřejném programu ustanovení, že se všichni členové jejich vedení a vrcholného managementu musejí dostávat za každou cenu do zorného pole pozornosti médií. A protože znají psychiku českých novinářů, tak jsou si dobře vědomi, že ti na návnadu skočí jak příslovečná slepice po … brrr. A tak ministr dopravy

Státní zloději a malverzanti

V novinách i na internetu často nacházíme články o tom, jak stát sanuje naše romské spoluobyvatele a jak tím přispívá k prohlubování společenské krize mezi většinovou společností a cikánskou menšinou. Chování a postoje Romů alias cikánů jsou trnem v oku a vznikla tak situace, která je na pováženou a která hrozí nebezpečným sociálním konfliktem. Teď

Studenti a jejich učitelé opět v ulicích

Rozhlas, televize a noviny nás v poslení době informují téměř nepřetržitě o vzrůstajících aktivitách vysokoškolské obce proti zavádění školného na státních školách. Co to vlastně to školné je? Je to poplatek za to, že student může na školu docházet? Je to snad určitý regulativ, který má usměrňovat počty přihlášených? Je to snad příspěvek na provoz

Náš stát je neobyčejně štědrý

Ministerstvo financí, vláda a koaliční strany neustále hledají možnosti, kde by se dalo ušetřit a jak snížit výdaje státu na co nejnižší míru. Zkušenost ukazuje, že máme stát neobyčejně štědrý. Dokonce je tak štědrý, že z toho normálním pracovitým lidem přechází zrak. Představte si, že normální pracovitý občan byl celý život zaměstnán a nebo posledních

Opravdu nechápu

Vyjadřovat se k jednání vedení Věcí veřejných je k ničemu. Jsou neřízenou střelou české politické scény a objevují se podle nálady v případech, kdy je vše dohodnuto předem koaliční smlouvou a při „lámání chleba“ se zviditelňují nenadálými obstrukcemi. No, když na to mají žaludek, prosím. Je ale fakt, že ve voličské populaci takovým jednáním body

Populistický recept na populační explozi

Česká republika vymírá a demografické křivky naznačují, že za takových dvacet třicet let budeme zemí s nejvyšším věkovým průměrem ve světě. Takový stav samozřejmě není ekonomicky přijatelný a vedl by ke kolapsu systému a nedejbože k zániku státu. Hlavy pomazané, které nás vedou ke světlým zítřkům, přes dvacet let žhaví své mozkové kapacity nad tím,

Made in Czechoslovakia – tohle by mělo zajímat každého občana republiky

Mochov východně od Prahy byl dlouhá léta považován za místo, odkud k českým hospodyňkám plyne mražená česká zelenina. Pokud dnes do Mochova zavoláte a budete chtít hovořit s někým, kdo má na starost výrobu, neuspějete. „To musíte volat do Rakouska, veškerá výroba se  přesunula  tam, tady je už jenom obchod“, říká do telefonu spojovatelka. A skutečně. Výrobky, které jsou dnes v

Tři minuty za Havla

Blbnou všichni, v 18,00 zhasl Kaufland světla a vyhlásil pro lidi a pokladny minutu ticha, která ale trvala 3 minuty. A zase nám media vymývají mozky a nedá mi, abych se neozval! zdroj www.idnes.cz.  Media jsou plna úmrtí Václava Havla, označují jej za největšího Čecha 20 století. Zdůrazňují zásluhy Václava Havla, ale nějak je opomenula

Tvrdá práce jako trest

Občané si často kladou otázku týkající se odstrašující úlohy našich věznic. Proč nikdo nemá strach z vězeňského prostředí, proč se někteří recidivisté dokonce těší na návrat, proč se nástupu do vězení vyhýbají jen lidé s přetékajícícmi bankovními konty a proč jsou schopni kvůli dočasnému omezení svobody emigrovat do s pochybnou právní pověstí? Odpověď na tyto

Mají soudci Vrchního soudu v Praze vůbec svědomí?

V listopadu 2010 vynesl odvolací Vrchní soud v Praze rozsudek, podle kterého sedmnáctiletý cikán z Krupky nepůjde sedět na 10, ale jenom na 5let do vězení. Nebyl uznán vinným za rasově motivovaný pokus o vraždu, znásilnění,vydírání a loupež. Dopustil se „jenom“ vydírání a znásilnění. Považuji to za lidské i profesní selhání vrchního soudu…..! Výpis z výroku předneseného předsedkyní trestního senátu