Go to ...
RSS Feed

Vary Petra Velikého


Ruský car Petr I. Veliký

Ruský car Petr I. Veliký

Zpráva o tom, že ruští usedlíci v Karlových Varech chtějí postavit sochu ruského cara Petra Velikého (1672–1725) v životní velikosti (car měřil přes dva metry) jistě neušla vaší pozornosti. O umístění sochy do veřejného prostoru města nerozhoduje na rozdíl od stavebních povolení na domy a nebytové prostory jeden úředník, ale městská rada. To je nakonec dobře, protože karlovarské magistrátní povolovací excesy už vešly do novodobých dějin našeho státu.
Na vině našeho opravněného pohoršení je nedokonalý zákon o pobytu cizinců u nás, jejich začleňování do společnosti, o jejich možnostech nabývání nemovitostí atd. atd. Nevím přesně, kolik Rusů ve Varech a okolí bydlí, ale údajně jde jejich počet do tisíců. V Praze žije dlouhodobě například více než deset tisíc Američanů, ale chovají se tak, jak se mají chovat hosté. Skoro o nich nevíme, nevznášejí žádné nesmyslné požadavky a respektují naše zákony. Na ty z vesela kašlou Rusové a Karlovaráci to sledují jen se skřípěním zubů. V České republice nemáme ze záhadných důvodů „jazykový“ zákon, kterým se jinde malé státy brání proti vlivu germanizace, amerikanizace a jiných izací a snaží se zachovat pro budoucnost národní identitu. Mít jazykový zákon nebylo by možné, aby si český občan při turistické prohlídce Karlových Varů (a nejen jich) připadal jak v Rusku. Můj názor je takový, že občané z mimounijních států by neměli mít možnost se u nás trvale usazovat, neměli by nabývat nemovitosti. Jedině po předchozím azylovém řízení s kladným výsledkem nebo po úspěšném řízení o udělení občanství. Není přece z logiky věcí možné, aby Rusové skoupili jedno celé okresní či krajské město a jeho faktickým se zmocněním se stali občany Evropské unie. A to se nechci rozepisovat o bezpečnostních rizicích takového stavu jaký náš stát Rusům umožňuje.

Ruský usedlík Stěpanov na české zákony z vysoka kašle a karlovarský magistrát se dívá na druhou stranu...

Ruský usedlík Stěpanov na české zákony z vysoka kašle a karlovarský magistrát se dívá na druhou stranu...

Když jsme v roce 1991 sledovali, jak odlétá poslední ruský okupační voják, byli jsme přesvědčení, že od té chvíle se s Rusy setkávat jen jako s turisty. Sice s pošramocenou reputací, ale budiž. A ono neuplynulo ani deset let a na Karlovarsku vyrostly dači jak houby po dešti, ať s povolením či bez povolení ke stavbě. Hrůzná architektura nerespektující krajinné a místní zvyklosti, drzí, sebevědomí a neurvalí majitelé těchto ohavností a česká úřední malost, servilnost a úplatnost. Rusové skupují lázeňské domy a vesele podnikají s penězi kdovíjakého původu. Jak dlouho budeme muset čekat na takovou politickou garnituru, která se přívalu ruských obyvatel postaví a vystaví jim zpáteční jízdenky? A taky požene k odpovědnosti ty, kteří nesou vinu za současný stav.

Český Fousek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *