Go to ...
RSS Feed

V ofsajdu Ivan Vápenka


Takhle měla vypadat kniha připravovaná nakladatelstvím Olympia

Takhle měla vypadat kniha připravovaná nakladatelstvím Olympia

Kniha o sportovním životě Krále komiků Vlasty Buriana měla letos vyjít v nakladatelství Olympia. Tam autor Ivan Vápenka předal rukopis a dostal příslib, že se stihne termín. Rukopis prošel nakladatelským kolečkem a dostal jej ke zpracování i grafik. Navrhl čtvercové řešení publikace a doporučil změnu názvu. Ten původní Vápenkův zněl: Vlasta Burian mezi třemi tyčemi. Grafik, který je fotbalový antitalent, stále přemýšlel o těch tyčích v názvu a šel za svým známým, fotbalovým fanouškem, konzultovat srozumitelnost názvu. Po jeho reakci: „Co to je za kravinu?“ a vysvětlení, že fotbalová branka se skládá ze dvou svislých tyčí a jednoho vodorovného břevna, navrhl grafik jednoduchý a srozumitelý název V brance Vlasta Burian. V nakladatelství Olympia změnu názvu přijali pozitivně a potvrdili ji jako oficiálně změněnou. Na přípravě knihy teď spolupracoval autor přímo s grafikem. První verze se autorovi nelíbila a tak grafik připravil druhé grafické řešení. Pak si ti dva přestali rozumět a došlo k tvůrčímu rozkolu. Grafik vrátil podklady do nakladatelství s tím, že je třeba najít jiného úpravce. Rozkol s autorem byl nepřekonatelný.
Nakladatelství autorovi rukopis a podklady vrátilo s tím, že již

S touto knihou se setkáte v knihkupectvích

S touto knihou se setkáte v knihkupectvích

není schopné dodržet termín a neshody mezi grafikem a autorem nechtělo řešit. Grafik byl smluvní externista a autor textu byl autorský novic bez literární minulosti. A tak se pan Vápenka rozhodl, že přes nepřízeň, které se mu dostalo, vydá svůj rukopis nákladem vlastním. To není nic proti ničemu, ale… Měl v ruce, resp. doma v počítači první i druhou verzi zlomu knihy od grafika Olympie. A tak přešel do berounského studia Machart a tam dokončil třetí zlom knihy. Kupodivu se nevrátil k původnímu názvu s třemi tyčemi a Burianem mezi nimi, ponechal si i původně zvolený formát, tónování dobových fotografií i navržené barevné doplňky z předchozích zlomů. Nikoho se nezeptal jestli tato řešení může dál používat, jestli si může nechat ten nevápenkovský název knihy. A tak, aby uklidnil svoje svědomí, neváhal na zadní obal knihy dá svoje krédo: Autor této publikace v životě poznal řadu sběratelů, kteří se drželi hesla: „Musím mít vše i za cenu, že bych to měl ukrást“, ale k tomu se Ivan Vápenka po celou dobu své sběratelské činnosti nikdy nesnížil!
Musím dosvědčit, že pan Vápenka lže a že v oblasti autorského práva se nyní několika kráděží dopustil. Mějte to na paměti až budete někde v knihkupectví držet v rukou jeho knihu. Vlasta Burian za to nemůže.

Břetislav Albert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *