Go to ...
RSS Feed

Trest smrti


Čas od času se téma znovuzavedení trestu smrti objeví a je silně medializováno. Evropské státy se před desítkami lety rozhodly tento osvědčený středověký trest zrušit s popukazem na justiční omyly a na nevratnost následků způsobeného úředním bezživotím. Československo a ostatní státy socialistické soustavy přispěly k negativnímu nazírání na tento výjimečný trest také tím, že hojně takto trestaly své politické odpůrce. To vše je pravda a opravdu se tak dělo. Jenže kromě asi dvou set politických poprav v padesátých letech skončilo na popravišti i několik desítek vrahů, jimž byla jejich činnost bezchybně dokázána a tak byli bez jediné slzy lítosti popraveni. V místech, kde svůj čin spáchali, si lidé oddechli. Vzpomeňme jen namátkou na vrahy jako byli Fr. Mrázek, O. Hepnarová, J. Papež. Jim byly jejich činy nejen nezpochybnitelně prokázány, ale navíc se sami doznali. V novinách se po vynesení rozsudku a po potvrzení verdiktu odvolacím soudem objevila po několika týdnech dvou či třívětá stručná zpráva, že byl v Praze (či Bratislavě) vykonán trest smrti nad odsouzeným X.Y. Vrahů nám nebylo líto a většina z nás cítila, že to tak je správné. Když někdo jiného zákeřně, zištně nebo zbaběle a zavrženíhodným způsobem usmrtí, jedná vědomě a nemůže počítat s tím, že jeho čin zůstane bez trestu (pokud bude dopaden). Že nějak bude moci své konání obhájit a hranou pokorou se snad vyvinit z toho, co spáchal.

Přišla nová doba společenské a politické svobody a všichni jsme ji přijali s nadšením. Pro mne bylo zcela nepochopitelné téměř okamžité zrušení trestu smrti. Agrument o padesátých letech byl nepřijatelný. Spartakiádní sériový vrah se zaradoval a dnes si opět užívá života, na rozdíl od jeho několika obětí. Absurdnost situace jejich nejbližší dodnes nepochopili a nikdy nepochopí.

Absolutní trest, jak je také někdy trest smrti nazýván, má fungovat jako ochrana slušných lidí a především těch, kteří se nemohou nebo nejsou schopni bránit. Teď mám na mysli především děti. V USA je v řadě států trest smrti za únos dítěte a vydírání a to bez pardonu a bez slitování. Vůbec není podstatné, jestli dítě únos přežije a vrátí se rodičům. Jsou snad kvůli tomu Američané barbaři? V některých státech kulturního světa není trest smrti zrušen, pouze se desítky let nevykonává. Ale jako hrozba existuje a všichni to vědí.

Opratka

Jsem pro to, aby se do příštích parlamentních voleb zformovala strana či politické hnutí s jediným bodem programu: znovuzavedení trestu smrti. Ve vysvětlení programového cíle by byly upřesněny podmínky uložení tohoto trestu třeba takto:

1) Trest smrti se vždy ukládá za únos a vraždu dítěte. 2) Trest smrti se ukládá vždy za vraždu dítěte provedenou obzvlášť zavrženíhodným zpsobem. 3) Kde nejsou plně naplněny podmínky uvedené v bodu 1) a 2) ukládá se trest doživotního žaláře. 4) Trest smrti lze uložit za účast na teroristickém spiknutí či individuálním teroristickém útoku při kterém dojde k usmrcení nejméně jednoho člověka.

5) Trest smrti se ukládá organizátorovi nájemné vraždy.6) Trest smrti ani jiné tresty odnětí svobody nelze uložit za politické skutky.

Při psaní tohoto textu se objevil na obrazovce televizoru informační řádek sdělující, že podezřelý Otakar T. byl v případu devítileté Anny Janatkové obviněn z vraždy, znásilnění a vloupání. Mě jenom děsí skutečnost, že podle podle místa spáchání tohoto hrůzného činu se obžaloba Otakara T. dostane na stůl stejnému soudci, který před časem rozhodl o jeho nevzetí do vazby a o propuštění mezi nicnetušící občany…

Jaroslav Skupien

P.S. Příspěvky, názory a podněty k ustavení přípravného výboru politické strany nebo hnutí za obnovení trestu smrti posílejte na www.ireporter.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *