Go to ...
RSS Feed

Archives for 19. 1. 2011

Odcházejí. Platit, prosím!

Vztah českého lékařského stavu, vlády a občanů pomalu ale jistě dospěl do stadia z kterého již není mnoho racionálních východisek. Příčin je hned několik. Dvacetiletí odkladů zdravotnické reformy, konfrontační růst životní úrovně ve státech EU a stagnace požitků veřejného sektoru u nás, platby zdravotních pojišťoven, zdravotnické standardy, přímé a nepřímé poplatky, metodiky úhrad, tvorba cen