Go to ...
RSS Feed

Archives for 15. 7. 2010

Být Véčkařem je tak snadné

Dohadů kolem vnitrostranického referenda Věcí veřejných jsme slyšeli mnoho. Lidé jen trochu zasvěcení do IT problematiky potvrdí, že administrátoři a supervizoři serverů mohou vstupovat do databází a nejen opravovat software ale také upravovat sbíraná data. K čemuž se samozřejmě nikdo veřejně hlásit nebude, protože by takové adresné vyhlášení značně poškodilo profesní pověst dotyčného odborníka a