Go to ...
RSS Feed

Archives for 28. 5. 2010

Stanice, pro kterou jsem dělal, byla mým nepřítelem

Mlada fronta DNES (ve čtvrtek 27. května 2010) přinesla na titulní straně článek o Janu Krausovi a o tom, jak za sebou tento moderátor zabouchl dveře v České televizi. Na další straně A4 pak je velký rozhovor jemuž dominuje Krausův citát „Stanice, pro kterou jsem dělal, byla mým nepřítelem“. My starší máme prostě smůlu v

Za Karlem Helmichem

Karel Helmich měl kromě jiného také nebo především obdivuhodný organizační talent. Když byl na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let pověřen ústředím svazu novinářů úkolem, aby pomohl zorganizovat první (a bohužel také poslední) celorepublikový šestisemestrální kvalifikační kurz pro časopisecké a novinové grafiky, výtvarné redaktory vydavatelství i volné grafiky, ujal se té práce s nadšením. Vzpomínám si,