Go to ...
RSS Feed

Archives for 21. 1. 2010

Cenzura a jak se dnes projevuje?

V demokratických zemích je cenzura a jakákoliv její forma zakázána zákonem. Občané i novináři se mohou vyjadřovat slovem i písmem ke všem veřejným věcem, k politice stran, vlády, místní správy, k jednání úřadů a institucí, mohou poukazovat na nepořádky ale také kladně hodnotit situace, kdy vše funguje tak, jak to má fungovat. Tohle všechno k