Go to ...
RSS Feed

Občan Vaďura píše ministru Kocábovi


Koláž aTeo.cz

ZOH 2010, pane ministře, raději jen v televizi. Koláž aTeo.cz

Dopis byl napsán před třemi týdny, ale na své aktuálnosti nic neztratil. Nakonec není od věci, aby každý, kdo má nějakou zkušenost s danou problematikou, napsal představiteli vlády jemuž věc kompetentně náleží. Vždyť ministr je jen nejvyšší státní úředník, který je občany placen za řádné spravování a chod svěřeného resortu. Zde je tedy text dopisu pana Vaďury z Břeclavi:

Ministře Kocábe.

Peníze daňových poplatníků ČR, které  jste nalil a naléváte do cikánské populace Vy a Vaše předchůdkyně Džamila z ministerstva uměle zřízeného pro Stranu zelených pro Topolánkovu koalici se doposud alespoň v Břeclavi zcela minula  účinkem.

Právě sleduji z okna  svého balkonu 19 cikánských produktů  rozmnožovací aktivity tohoto etnika, ve věku od cca 7 do 13 let, hrající jakousi  jejich odnož fotbalu. Ta spočívá v kopání do míče, telefonování mobilními telefony během hry a házení neuvěřitelného množství  vybuchujících petard kolem sebe. Bohužel však musím konstatovat, že žádné jiné dítě jako cikána tam nevidím, z čehož musím usuzovat, že jejich asimilace do majoritní společnosti se Vám ani v našem městě za mák nedaří.  Za svoji osobu Vás  mohu pane ministře ujistit, že bych rád pomohl Vaší impotentní snaze něco změnit u této 95% poflakující se majority z jejich celkové cikánské minority. Z Vašich skromných televizních vystoupení jsem se sice dověděl  v kolika městech jste už zavedli pro cikány romského poradce, kolik lidí se tímto pseudoproblémem na vašem ministerstvu zabývá, ale skutek zatím alespoň u nás v Břeclavi utek. Úvahu, že bych pomohl Vaší snaze o asimilaci svými dětmi však musím vyloučit, neboť obě dcery jsou již dospělé. A pokud zatím nepřinesly žádné výsledky moje daňové peníze, které Vy uvolňujete pro jejich bezpracný blahobyt, musím jen suše konstatovat, že pokud bych přistihl za pár let mého vnuka hrát s touto Vaší doposud nepolepšenou svoločí onen fotbal, ukopl bych mu sám nohy u samotné jeho  pr*ele.

O pseudoproblému hovořím záměrně, neboť  cikáni pracující v našem městě žádného poradce nepotřebují a jejich potomci nemají zásadního problému se školní docházkou. Sorta, která nikdy nepracovala, nepracuje a ani pracovat  nebude,  však žádný problém nemá. Nemá jej z toho důvodu, že  je dobře placena formou sociálních dávek za plodné výsledky svých souloží. Dobře placena usuzuji z toho důvodu, že vlastnit mobilní telefon a metráky pyrotechniky a nekrást si může dovolit jen ekonomicky dobře postavený jedinec. 61 let této praxe, což jsou 3 generace, nepřineslo nic pozitivního a nemám důvod se domnívat, že 4. dvacetiletí se započatou 4. generací něco pozitivního přinese.

PF  2010

Věřím, že v Novém roce 2010 půjdete z rozhodnutí občanů voličů do pr*ele i Vy s Vašimi zcestnými představami, že flákač se dá napravit tím, že mu budeme cpát bez jeho vlastního přičinění naše peníze.

ing.  Otto  V a ď u r a

V Břeclavi dne 28.12.2009

* do silných výrazů vložila redakce, pan ministr dostal dopis bez těchto úprav

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *