Go to ...
RSS Feed

Archives for 19. 1. 2010

Občan Vaďura píše ministru Kocábovi

Dopis byl napsán před třemi týdny, ale na své aktuálnosti nic neztratil. Nakonec není od věci, aby každý, kdo má nějakou zkušenost s danou problematikou, napsal představiteli vlády jemuž věc kompetentně náleží. Vždyť ministr je jen nejvyšší státní úředník, který je občany placen za řádné spravování a chod svěřeného resortu. Zde je tedy text dopisu