Go to ...
RSS Feed

Nevíme si s nimi rady? Zakážeme je!


(12.1.2010) Jak za pár dní skončí jednání Nejvyššího správního soudu projednávajícího návrh vlády republiky na zrušení Dělnické strany se nedá druhý den procesu odhadnout ani náhodou. Vláda nasadila či lépe řečeno koupila si právního žoldnéře nejvyšší kategorie doktora Sokola, který v jiných kauzách úspěšně obhajuje ty nejvetší tuneláře státu jaké svět kdy nosil. Je to paradoxní situace. Před mnoha lety stejný juris doktor navrhl ve funkci ministra vnitra zrušení jiné strany, pak dostal přes prsty a od svého konání upustil. Ano, skutečně svého času navrhl zrušení komunistické strany. Ale píchl evidentně do vosího hnízda a nejen v právnických kruzích zvedli káravě prst.

Komunistická strana má v československých novodobých dějinách velmi pošramocenou pověst. Jejím jménem a v její režii se po válce uskutečnily největší pogromy proti vlastnímu národu. Komunisté vymysleli a tvrdě uplatňovali zásady tzv. třídní nenávisti, která ostře rozdělila společnost na MY a ONI. Třídní hlediska zničila vše, co zde bylo budováno celá staletí, vzdělanost, slušnost v jednání, úcta ke starším, mezilidské vztahy, společenské struktury, pomoc potřebným… Na významná místa s rozhodovací pravomocí se dostali lidé nevzdělaní, bezcharakterní a poslušní a oddaní svým stranickým šéfům.

Čtyřicet let trvala tato děsivá a zákonem upevněná nadvláda, pouze s kratičkou přestávkou Pražského jara 68, aby poté s mnohem větší a důmyslnější razancí udeřila znovu se sovětským samopalníkem za zády.

Zasluhuje si být taková politická strana zrušena? Bez nejmenších pochyb zcela jistě. Domníváte se, že vláda České republiky podá návrh na zrušení komunistické strany v kontextu s její nesmazatelnou minulostí? Jsem přesvědčen, že nikoliv. Předseda vlády Fischer vlastnil legitimaci řadu let, ten se nepřipojí a pokud ano, tak by musel okamžitě odstoupit z nejvyšších státních funkcí. To přece neudělá, už je zkorumpován mocí a finanční odměnou za své posty. A spolu s ním stovky a tisíce dalších, v různých stranách, v nejrůznějších postaveních a úřadech. Členů KSČ bylo přes 1,4 milionu obyvatel. Tak pevně byla a je zakořeněna síť komunistické moci v tomto státě dvacet let po změně režimu.

A tak se raději vymyslí zástupný problém s Dělnickou stranou, pracně a trapně  se hledají možnosti co té partaji přišít na kabát z ostudy, aby její zrušení bylo veřejností přijato se zadostiučiněním. Nejsou to žádní beránci, mají drsné způsoby projevu. Nemusí se nám líbit jejich verbální projevy, ani dusot vysokých bot. Pak je ale třeba pátrat po tom, z čeho pramení její existence. Vždyť jsou mezi námi jen pár let. A když si tuto otázku rozklíčujete, zjistíte že vinen je opět stát, protože upřednostňuje zákonem menšiny. Stát eskaluje společenské napětí a řešení hledá v zákazech politické strany, která jediná veřejně vystupuje proti upřednostňování jedné problémové etnické menšiny. Nejsem sympatizant Dělnické strany, ale bude-li stát vehementně usilovat o její zrušení a nechá bez povšimnutí druhou stranu, která poznamenala a rozvrátila tisíce rodin a de facto celou naši společnost, budu na její straně. Demokracie je přece také o tom, že všem měříme stejně.

Jaké to může mít následky, když projevíte sympatie politické straně, která není v kursu, pocítil jako první pražský tramvaják. My starší podobné hysterické úlety známe z dob totality... Foto internet

Jaké to může mít následky, když projevíte sympatie politické straně, která není v kursu, pocítil jako první pražský tramvaják. My starší podobné hysterické úlety známe z dob totality... Foto internet

„Na hodinu bude propuštěn!“ hřímal ředitel DP Dvořák (dříve ředitel bulvární TV Prima) na adresu řidiče tramvaje č. 2, který si dal šálu s logem Dělnické strany za přední okno tramvaje. Skoro bych si přál, aby si ten tramvaják vzal v možném pracovním sporu jako obhájce JUDr. Sokola.

Platí ještě Voltairovo: „Nesouhlasím s tím co říkáte, ale do posledního dechu budu bránit vaše právo to říci“?

Břetislav Albert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *