Go to ...
RSS Feed

Archives for Leden 2010

Věznice podle šerifa Joe Arpaia

Ze severoamerického kontinentu se dostal do redakce iReportera velmi zajímavý text. Poslal ho Mike Wharton z kanadského Vancouveru. Zdá se, že v multikulturní Kanadě mají v oblasti penologie problémy, jinak by je text musel nechat chladnými. Takto je zřejmě pojímán jako inspirující. Stejně tak obsah sdělení může být inspirativní pro české zákonodárce. Permanentní přeplněnost našich

Sexbombáci

Souboj pohlaví se opět dostal na přední stránky novin a časopisů. Stalo se tomu kupodivu i u renomovaného tisku, protože se k překvapeni některých nejedná o souboj pohlaví samotných, nýbrž o virtuální wrestling jejich majitelů. Autoři tohoto slovního spojení rovněž předpokládají, že se na kolbišti utkají výhradně pohlaví opačná, čímž se celý problém ne příliš

Rodí se nám zdravé, ale zadlužené děti

Na českobudějovické konferenci ODS konané dne 25.ledna 2010 vystoupil jakýsi lékař a do přímého přenosu ČT24 pravil, že je rád, že se rodí tolik dětí, ale že ho mrzí, že se rodí tato dítka již zadlužená. Zadlužené děti jsou zcela jistě dobrou motivací mladým rodinám k tomu, aby počaly potomstvo. To je od představitele ODS

Cenzura a jak se dnes projevuje?

V demokratických zemích je cenzura a jakákoliv její forma zakázána zákonem. Občané i novináři se mohou vyjadřovat slovem i písmem ke všem veřejným věcem, k politice stran, vlády, místní správy, k jednání úřadů a institucí, mohou poukazovat na nepořádky ale také kladně hodnotit situace, kdy vše funguje tak, jak to má fungovat. Tohle všechno k

Občan Vaďura píše ministru Kocábovi

Dopis byl napsán před třemi týdny, ale na své aktuálnosti nic neztratil. Nakonec není od věci, aby každý, kdo má nějakou zkušenost s danou problematikou, napsal představiteli vlády jemuž věc kompetentně náleží. Vždyť ministr je jen nejvyšší státní úředník, který je občany placen za řádné spravování a chod svěřeného resortu. Zde je tedy text dopisu

Umíme být citliví k neštěstí druhých?

Všechna informační média jsou zahlcena zpravodajstvím o přírodní katastrofě v republice Haiti. Člověk ani nechce domyslet jak by to vypadalo u nás, kdyby nás postihla podobná událost. Divím se však, že veřejnoprávní medium, Česká televize, pojímá informace o katastrofě jako běžnou zprávu. Jen tak je možné, aby režiér ranního vysílání ČT24 v pátek 15. ledna

Občan Bedřich Ludvík vzkazuje politikům

Vážení politici a státní úředníci, nepřeji si, abyste mě každý den neustále masíro-vali a stresovali údaji o tom, že každý novoroze-nec má batoh s dluhem 111 000 Kč, nebo že se Česká republika zadlužuje každou minutu jedním milionem korun. Takové zprávy jsou mi k ničemu, protože i když vypnu všechna světla, topení, netelefonuji, zamknu se

Proč nepoužít armádu? A příslušníky tajných služeb. Proti sněhu samozřejmě!

Nevím kolik lidí v Praze pobírá sociální dávky, nevím kolik je v Praze nezaměstnaných na podpoře, ale předpokládám, že nepůjde jen o pár desítek zdravých a práceschopných spoluobčanů. Obávám se, že výše uvedené údaje jsou předmětem služebního a nebo dokonce státního utajení. Jejich zveřejnění by mohlo vyvolat nepokoje nebo emoce. Primátor Prahy se někam zase

Nevíme si s nimi rady? Zakážeme je!

(12.1.2010) Jak za pár dní skončí jednání Nejvyššího správního soudu projednávajícího návrh vlády republiky na zrušení Dělnické strany se nedá druhý den procesu odhadnout ani náhodou. Vláda nasadila či lépe řečeno koupila si právního žoldnéře nejvyšší kategorie doktora Sokola, který v jiných kauzách úspěšně obhajuje ty nejvetší tuneláře státu jaké svět kdy nosil. Je to

Jak vnímat příběhy, které se nestaly? Jako umění?

Kdyby Česká televize vyrobila televizní film podle Kohoutovy knihy Katyně, tešil bych se na něj. Kdyby Pavel Kohout napsal příběh o tom, jak komunisté zlikvidovali sociálně demokratického předáka Buhumila Laušmana, tleskal bych všem tvůrcům, kteří by jej převedli na filmové plátno nebo obrazovku. Protože přibližovat dramatické události naší historie dnešním mladým lidem je nejen velmi

Politický životopis Miroslava Kalouska v souvislostech

Přátelé, až mi bude zase někdo u piva nebo zcela vážně říkat o tom, že strana selského rozumu a zodpovědného hospodaření Miroslava Kalouska TOP 09 je tou správnou alternativou a lékem pro nemocnou pravici u nás, vždycky si osvěžím paměť referencemi z jeho politické minulosti. Opravdu dobrá výbava pro novou alternativu Lídr Miroslav Kalousek –

Vlkovo bouchnutí dveřmi

Odcházející kardinál Vlk vyřkl poselství srovnatelné takřka s proroctvím Nostradamovým. Varuje nás, bez ohledu na naši víru či nevíru, před islámem a islamizací společnosti. Tedy před tím, co obyčejní občané v celé Evropě zazamenávají už drahně let. Mohli by vyprávět Francouzi, Španělé, Italové, Nizozemci, Britové, to jsou ti, kteří konflikt s přílivem muslimů zažívají v