Go to ...
RSS Feed

Jak se ze studentů stávají občané


Váhali jsme nějakou dobu jestli máme Kauzu GML nebo-li případ odvolání ředitele brněnského ředitele Gymnázia Matyáše Lercha, zařadit do příspěvků iReportéra. Zvítězil názor, že na konkrétním případu se dají nejlépe ukázat chyby, které v demokracii plodí odpor k těm, kteří rozhodují a kteří se domnívají, že jedině oni mají správný názor. Tím nám ostatním dávají najevo svou nadřazenost. Mladí lidé tak na vlastní kůži poznávají to, s čím jsme se my setkávali za socialismu takřka dnes a denně. S arogancí moci a pohrdáním. Tyto pojmy již to pro ně nejsou jen prázdná slova. Ale vlastně je to dobře, protože právě takové jednání dokáže vtáhnout mladé lidi do aplikované demokracie a v nadcházejících volbách budou přesně vědět, komu dát svůj výjimečný voličský hlas (pokud jim už bude osmnáct let).

Budova Gymnázia Matyáše Lercha

Budova Gymnázia Matyáše Lercha

Dne 29. října 2009, v době školních podzimních prázdnin, Rada Jihomoravského kraje odvolala ředitele brněnského Gymnázia Matyáše Lercha, Mgr. Petra Kovače. Tisková zpráva o Jednání rady (http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=122916&TypeID=2) hovoří o závažném porušení právních předpisů především v oblasti rozpočtové kázně, kterou zjistila veřejnoprávní kontrola.

Případ vyvolal velkou nevoli pedagogů, studentů, rodičů studentů, absolventů a příznivců GML, kteří jí dali průchod v internetové petici http://www.kovacgml.cz. K protestu proti odvolání se připojují stovky lidí. Za všechny jejich komentáře uveďme slova absolventa GML a studenta Oxford University Petra Bouchala:

1) Petr Kovač byl a je dobrý ředitel, škola by bez něj nebyla tím, čím je: gymnáziem s výbornou pověstí poskytujícím skvělé vzdělání, kde vládne dobrá atmosféra v životě studijním i nestudijním. Těžko věřit, že toto mohou převážit nesrovnalosti v účetnictví (pokud kdy nějaké byly).

2) Způsob, kterým byl Petr Kovač odvolán, je nepřijatelný.

3) Rada JMK své rozhodnutí nezdůvodnila konkrétními informacemi a nezveřejnila závěry kontroly, na jejichž základě jednala. Souhrnem: Rada JMK se vystavuje podezření, že nejednala v zájmu gymnázia a lidí, kteří jej tvoří, a že její jednání je motivováno jinými pohnutkami než starostí o účetnictví gymnázia. Navíc: bez ohledu na nepřípustný postup Rady JMK je prostým faktem, že Petr Kovač řídil školu dobře a měl by ředitelem zůstat.

Silné pochybnosti vyvolává jednak chvat, s nímž Rada o věci rozhodla (jednání o odvolání ředitele GML ani nebylo zařazeno mezi plánovaných 113 bodů programu této 45. schůze Rady), jednak fakt, že Kovačovi nebyla dána možnost při jednání vystoupit, především však věcná a právní rovina problému – ukazuje se, že zmíněné nedostatky jsou velmi diskutabilní samy o sobě, natožpak jako příčina tak tvrdého postihu schopného ředitele.

V pondělí 2. listopadu se sejde pedagogický sbor GML, který projedná protest proti rozhodnutí Rady a další nutné kroky.

Odvolaný ředitel Petr Kovač

Odvolaný ředitel Petr Kovač

Ředitel Kovač svojí prací a vůlí dokázal prosadit po někdejší restituci původní budovy gymnázia na Lerchově ulici stavbu nové školy pod Kraví horou, která byla dokončena v r. 1996. Za třináct let existence nového GML vznikla instituce, která poskytuje studium čtyřleté, osmileté a šestileté (toto s výukou některých předmětů ve francouzštině). GML se stalo jednou z nejžádanějších středních škol na Moravě a její absolventi studují na univerzitách po celém světě včetně těch nejprestižnějších.

Proto vyvolává velké pobouření nepochopitelné odvolání člověka, který se o tento status školy nejvíce zasloužil.

Otevřený dopis Václavu Havlovi: Proti aroganci veřejné moci (případ GML v Brně)

Brno 16. listopadu (PROTEXT)

Vážený pane prezidente,

dne 29.10. 2009 odvolala Rada Jihomoravského kraje tvořená politickou koalicí ČSSD a ODS ředitele Gymnázia Matyáše Lercha v Brně Petra Kovače. Předloženým důvodem byl výsledek kontrolní zprávy, který upozorňoval na nedostatky v ekonomické administrativě školy v řádu čtyř promile ročního rozpočtu. K jednání Rady Kovač nebyl přizván. V čele školy, nejprve jiného jména ve staré budově, jež byla restitucí vrácena původnímu majiteli, stál Petr Kovač devatenáct let.

Po tichém úředním aktu následoval ostrý výbuch protestu. Ihned vznikla internetová petice kovacgml.cz, kde tisíce užaslých a zaražených studentů, učitelů, absolventů, rodičů a příznivců GML vyjádřilo nesouhlas a přidávalo stále převládající komentář – jak je možné takto jednat s člověkem, který doslova vybudoval zbrusu nové gymnázium, z něhož se za dvanáct let existence stalo ceněné a prestižní místo k výchově a vzdělávání? Obzvláště naléhavě znějí tyto hlasy z univerzit ve Francii, Německu, Velké Británii a Spojených státech, kde absolventi GML vzpomínají na ředitele a školu, která jim jejich univerzitní kariéru otevřela.

Radě Jihomoravského kraje adresovali svoji nesouhlasnou petici učitelé a zaměstnanci GML. Studenti spolu s nimi a rodiči vyšli do ulic svého města, aby provolali heslo, které nejlépe vyjadřuje jejich mínění – Vraťte nám srdce naší školy. V protestním průvodu jich bylo více než tisíc. Na podporu svého ředitele uspořádali rockový koncert z důvodu pro mnohé zcela nepochopitelného – totiž že ho mají rádi. O případu takřka denně píší brněnské noviny a mnohokrát se věc objevila v regionálním televizním zpravodajství.

Z veřejného protestu studentů a pedagogů

Z veřejného protestu studentů a pedagogů

Příznivci školy založili občanské sdružení Kruh rodičů, absolventů a přátel Gymnázia Matyáše Lercha. Petice kovacgml.cz stále shromažďuje všechna dostupná fakta a ohlasy.

Jedinou viditelnou a oficiální reakcí všech místních politiků bylo tiskové prohlášení OS ODS Brno – město, které se proti rozhodnutí Rady, kde zasedají její čtyři členové, postavilo. Očekávali jsme jejich rázné jednání.

Rada Jihomoravského kraje o věci znovu jednala 12. listopadu 2009. Ani nepředstírala, že by se snad její členové hlouběji zabývali právními a správními argumenty protistrany, tím méně míněním tisíců lidí, kteří prostě říkají, že je Petr Kovač člověk na svém místě. Rada svůj názor považuje za nepochybný a prokázaný fakt. Svůj postoj zúčastnění politici podpořili před novináři pevně a jednomyslně za tichého souhlasu přítomných zástupců všech politických stran Zastupitelstva Jihomoravského kraje…

Vážený pane prezidente,

řekl jste v těchto dnech, že současná moc užívá k ovládnutí veřejného prostoru nové důmyslné metody. Vyzval jste nás se seifertovským patosem, abychom bděli. Chceme Vás ujistit, že smysl Listopadu 1989 nevidíme v symbolickém cinknutí klíčů a dni státního svátku, ale v občanském postoji vůči těm, kteří ignorují důvod, proč se stali reprezentanty veřejné moci.

Vážený pane prezidente,

Přejeme Vám i Vaší paní mnoho zdraví a štěstí nejen v listopadu 2009.

V Brně dne 15. listopadu 2009

Jan Cimr, student Gymnázia Matyáše Lercha Andrea Muzikářová, absolventka Gymnázia Matyáše Lercha Stanislav Zajíček, učitel Gymnázia Matyáše Lercha Josef Morávek za Občanské sdružení Kruh rodičů, absolventů a přátel Gymnázia Matyáše Lercha

Kontakt:

PhDr. Stanislav Zajíček, učitel na GML, e-mail: zajicek@gml.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *