Go to ...
RSS Feed

Spolčení darebáků aneb Spáchal by Komenský sebevraždu?


Týdny již běží v papírových i elektronických médiích tragikomický seriál o nevšedních schopnostech studentů plzeňské univerzity a stejně nevšedně nevšímavých akademických funkcionářů téže školy. Krev v divácích a čtenářích musela vzkypět v okamžiku, kdy rektor školy tvrdil, že si nevšiml toho, že na jeho škole studuje resp. že obhajuje dizertační práci předseda vlády. Pak vystoupí na vlastní žádost exděkan Kindl v televizní show pro sdělovací prostředky a přednese národu svoji verzi toho, co se na fakultě dělo. Do těchto informací začínají prolínat jména rychlo či turbo absolventů, opisovačů, plagiátorů s výložkami policistů či průkazy státních zástupců, exekutorů a snad i soudců. To se na sto procent ukáže až skončí hloubková kontrola forem studia.

Korunu všem těmto nepořádkům, tomu neuvěřitelnému šlendriánu, tomu absolutnímu kolapsu státního dohledu nad činností vysokých škol, tomu pohrdání těmi nejzákladnějšími morálními a etickými pravidly, nasadil jistý Marek Benda, ano ten Marek Benda, který nás častuje ze svého politického empiru svými moudry člověka, který v životě nic pořadného nevykonal a který očekává, jak se opět dostane do pozice placeného nicneděláka na další období. Ten Marek Benda, který jako maturant vedl ústavně právní výbor paramentu České republiky. Pak mu poradili, ať si dodělá vzdělání, že to vypadá blbě i ve východní Evropě a tak zvolil Západočeskou univerzitu a její vzdělávací programy. Magistrem byl za peníze daňových poplatníků za pár měsíců, juris doktorem se stal bezvadným trikem s opisem své magisterské práce, zvětšil písmena tak, aby byl text nepřehlédnutelný ani na dálku v ordinaci očního lékaře a dostal se přes požadovaný počet 100 stran čímž splnil základní podmínku na získání doktorátu ZUČ. Ani nepřekvapí, že jeho konzultantem byl docent Kindl, prostě to tak vyšlo.

Předseda ústavně-právního výboru PSP ČR JUDr. (ZUČ) Marek Benda

Předseda ústavně-právního výboru PSP ČR JUDr. (ZUČ) Marek Benda

Diskuze se vede o tom, jestli je možné odebrat akademické tituly i přes to, že byly získány pochybným způsobem a opět nastupují právníci se svými nejednoznačnými názory. Jejich klienti z nejvyšších pater státní správy a politiky je směrují na rozmělnování a zpochybňování argumentů žádajích jednoznačně odebrání. Co je jednou uděleno nemůže být odebráno. Ano, zdánlivě je to pravda, ale platí to pro řádný způsob nabytí vzdělání. Je logické, že když něčeho nabydu podvodem, jednám proti pravidlům a proti zákonu a chytí mě přitom nebo potom, tak musím počítat s represí. A navíc automaticky přijdu o věc, výhody či jiné matérie, které jsem podvodem získal. Na to není třeba hladat v zákoně nějaká speciální ustanovení, organizovaná skupina lidí vyráběla, formou vysokoškolského rychlostudia nesplňujícího zákonné standardy, absolventy a těm byly posléze udělovány neoprávněné akademické tituly. Klasické podvodné jednání ve skupině. A to se zatím nehovoří o tom, kolik někteří rychlostudenti museli zaplatit formou obálkového všimného či jinou děkovací formou. Tady asi nebude jednoduché získat hlubší informace o skutcích, potrestáni mohou být jak dárci, tak obdarovaní.

Je to strašlivá ostuda pro celý stát. Je zpochybněna úroveň vzdělanosti a celý vzdělávací systém, role státních orgánů dohlížejících na řádný průběh studií. Navíc se obdobné praktiky začínají objevovat i na dalších školách s bakalářským a magisterským studiem. Jan Ámos Komenský se musí v holandském Naardenu stydět za své potomky a věřím, že kdyby opravdu ožil a zjistil co se u nás děje, musel by spáchat sebevraždu. Naši absolventi si žádnou starost nedělají, jsou přesvědčeni o tom, že jsou geniální a že lpění na hloupých tradicích trapné většiny jejich spoluobčanů jim závistivě neumožňuje vzdělání, které si zcela jistě a neomylně zaslouží. Vždyť jde jen o novou progresivní formu studia, jak pravil v jednom médiu předseda ústavně právního výboru…

Břetislav Albert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *