Go to ...
RSS Feed

Archives for 31. 10. 2009

Projev Anděly Dvořákové k 91. výročí vzniku československého státu

Vážení vzácní hosté, dámy a pánové, milé sestry a bratři, pomalu, ale jistě se blížíme k oné magické cifře, která nám sděluje, že to bude pomalu sto let od okamžiku, kdy byla obnovena státnost českého státu a vznikla samostatná Československá republika. Tedy republika, za niž odbojáři bojovali a umírali a jež zanikla, aniž by se