Go to ...
RSS Feed

Bojí se Česká televize dodržovat Ústavu? A komu to slouží?


Jako řádně platící daňový poplatník a koncesionář bych chtěl touto cestou požádat Českou televizi, zda by alespoň po dobu předvolební kampaně nedovolila všem kandidujícím stranám a hnutím stejný přistup na veřenoprávní obrazovky. Otřesné bylo chování ČT za minulých parlamentních voleb, kdy byl čtyřem nebo pěti vybraným stranám poskytnut téměř neomezený prostor pro prezentaci své volební politiky – včetně zpravodajských pořadů a pořadu Otázky Václava Moravce – a ostatním kandidujícím stranám byl přiřazen jakýsi podivný pořad krátce před půlnocí, kde se navzájem překřikovalo asi 15 lidí a nebyla slyšet snad jediná souvislá věta. 

Jak je možné, že ani dvacet let po revoluci nemají politické strany stejná práva alespoň na území veřejnoprávní televize? Vždyť Ústava ČR hovoří jasně: Politické strany a hnutí jsou odděleny od státu, mají stejná práva a právo vyjadřovat svůj názor nesmí být omezováno na základě politického smýšlení. Jediný případ, kdy je taková cenzura přípustná je případ, kdy by byla propagována (rasová) nesnášenlivot, nebo akt, který je v rozporu s právním řádem ČR. A ČT sama má ve svém ustavujícím dokumentu, zákonu o České televizi článek o pluralitě názorů. Skutečnostje ale taková, že ve zmiňovaných Otázkách Václava Moravce se zástupce některé ‚alternativní‘ politické strany neobjevil už hezky dlouho. 

Mám řešení: Do voleb zrušit každodenní pořady stále dokola propagující EU a namísto nich vložit pořad kde vždy jedna ze stran představuje a obhajuje svůj volební program. Vyzývám Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby přikázala všem základním TV stanicím poskytovat prostor i ostatním kandidujícím stranám. A odebrala vysílací licenci těm televizním stanicím, které dají během předvolební kampaně prostor pro prezentaci některé z parlamentních stran a nenasadí jako protidiskutujícího některou z mimoparlamentnich stran. Zákon o televizním vysílání to umožňuje. RRTV má právo odebrat vysílaci licenci v případě, že 3x písemně upozorní na problém a televizní stanice přesto nezjedná nápravu. S odvoláním na Ústavou a zákonem garantované právo občana na informace si přeji být touto cestou informován o opatřeních, která mi umožní být informován o volebních programech všech kandidujících stran. 

K výzvě se můžete připojit tady:
http://www.tomas-franke.cz/vyzva-ct

Tomáš Franke

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *