Go to ...
RSS Feed

Archives for 24. 7. 2009

Jak by mohla vypadat občanská reforma vězeňství?

Zločinci mnohdy spáchají činy jejichž následky jsou nenapravitelné. Způsobené těžké újmy na zdraví, doživotní psychické problémy obětí, nenahraditelné materiální škody na vzácném osobním majetku a nebo smrt poškozených nelze žádným vyneseným rozsudkem soudu a uloženým trestem odčinit. A přitom by pro to, aby spravedlnost a veřejné mínění byly více uklidněny, stačilo tak málo. Parlament ČR,