Go to ...
RSS Feed

Jak čelit politické korupci a přeběhlictví


Již celou řadu let stojí česká politická scéna na vratkých nohou nedokonalého volebního systému. Měnit volební pravidla a systém je úkol za současné patové situace zhola nemožný. Občan volič skřípe zuby, když slyší svého poslance, kterého zvolil za určitou stranu s programem černým na bílém a hle po pár měsících pan usměvavý poslanec přechází na druhou stranu barikády k politickým odpůrcům a vyznavačům jiných myšlenek a idejí. A do kamer tvrdí, že se mandátu nehodlá vzdát, protože … Protože u nás nejde o myšlenky a ideje, ale jen a pouze o prachy. Tedy o peníze. O igelitky nadité překrásnými rozmnoženinami portrétu prezidenta Zakladatele. Všichni tuší, že to takhle nějak v politice funguje, podobně, jako se tak zřejmě děje ve fotbale, u veřejných zakázek, u výběrových řízeních. Všude, kde jedna strana je ochotna dát a druhá přijmout za předpokladu, že se to nikdo nedozví. Říká se tomu korupce. Náhle zbohatlí poslanci, senátoři, státní úředníci, úředníci magistrátních odborů, policejní důstojníci, vyšetřovatelé, státní zástupci, soudci. 

Nemám recept na likvidaci korupce ve státní správě, nevím, jak to dělali za první republiky a za C. a K. Rakouska-Uherska, ale případů korupce bylo minimálně. Pamatuji, že jsme se před lety dozvídali o korupci v zemích, kde se píše azbukou a kde se trestala smrtí. V Číně prý také.

Takhle absurdní trest není v našem evropském kulturním prostředí nutný. No, vraťme se k smysluplným uvahám. O všeobecné dohodě na změně české ústavy nemůže být řeči. Občana – voliče přeběhlictví poslance může naštvat, ale to je tak asi všechno, co s tím může dělat. Větší problémy způsobí přeběhlík své straně a její taktice ve schvalování zákonů, při řešení koaličních problémů, při vyjednávání. Oslabená a do kolen sražená strana se pak chová jako raněné zvíře. Jak to je? Raněné zvíře je nebezpečné všem. 

Jisté řešení těchto situací je ve stranách samých. Není to řešení ideální, ani právně čisté, ale je možné jej beze změn ústavních uplatnit již v nejbližších volbách a co víc, bude fungovat! Kandidát na poslance či senátora prostě dopředu podepíše abdikační prohlášení bez vyplněného datumu. A bude-li chtít během svého volebního období změnit kabát a přejít jinam, nikdo mu bránit nebude. Ještě mu předseda podepíše diplom na odchodnou. Druhý den po jeho rozhodnutí se objeví dokument s jeho rezignací a vlastnoručním podpisem. Na uvolněné místo nastoupí náhradník a jede se dál močálem černým, kolem bílých skal.

Že vám to cosi připomíná? Že si takto udržoval stranickou disciplinu jeden modrooký šikula? Možná jen viděl dál než dnešní straničtí šéfové, kdo ví. Přeběhlictví je stranický problém, naznačený způsob důsledně zachovává volební výsledky, tak jak voliči rozdali své drahocenné hlasy. Proto strany musí využít všechny prostředky, jak si svá volební procenta a svoje místo na politické scéně uchovat. A až nastane doba na zásadní ústavní změny, pak bude možné zajistit volebni výsledek třeba jiným, čistějším způsobem. Ale ten ještě nikdo nevymyslel. 

Břetislav Albert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *