Go to ...
RSS Feed

Archives for 30. 3. 2009

Jak čelit politické korupci a přeběhlictví

Již celou řadu let stojí česká politická scéna na vratkých nohou nedokonalého volebního systému. Měnit volební pravidla a systém je úkol za současné patové situace zhola nemožný. Občan volič skřípe zuby, když slyší svého poslance, kterého zvolil za určitou stranu s programem černým na bílém a hle po pár měsících pan usměvavý poslanec přechází na