Go to ...
RSS Feed

Klausův záchranný kruh?


V Poslanecké sněmovně prošel návrh na ratifikaci Lisabonské smlouvy o pět hlasů. To není mnoho. K úplnému přijetí smlouvy zbývají ještě dva stupně. Senát a prezident. V jedenaosmdesátičlenném senátu má většinu ODS a navíc je ideově Senát více přikloněn liberálnějšímu hlasování než Poslanecká sněmovna v níž panují tvrdší poměry ve stranických klubech. Dá se tedy s velkým úspěchem vsadit na to, že LS v Senátu neprojde. A až bude na řadě prezident Klaus, vzpomeňme si na jeho čtvrteční vystoupení v Bruselu na půdě Evropského parlamentu. Tam dal všem najevo, jaký je jeho postoj k ratifikaci. Nelze očekávat, že by během několika týdnů „dozrál“ tak, že by popřel své poslední vytoupení na tomto fóru a na Hradě ve svitu reflektorů a vlající vlajky EU připojil na LS svůj podpis. 

Co však bude dál? Vyslyší Evropa volání po větší míře demokracie v kolektivních orgánech, dojde europoslancům to, že Klaus vlastně hovořil i za ně, ze jejich svobodný a ničím nesvázaný a nikým nedirigovaný občanský postoj, že jim připomínal, aby nezapomínali ve svém skleněném zámku na ty, díky nimž se dostali do EP? Na postoje a starosti obyčejných lidí v Unii? Euroskepticismus neznamená žádný dekadentní proud protievropského myšlení, je to jen logická snaha o zachování si národních identit, individuálních postojů a přístupů, snaha o posílení tolerance ve vzájemných vztazích a o větší míře důvěry mezi evropskými státy. Tak to alespoň vidím já. Považuji se za občana Evropy, ale nikdy bych si nedovolil svým nějakým rozhodnutím ovlivňovat život lidí třeba na Kypru nebo v Portugalsku. Stejně tak očekávám, že francouzský poslanec mě nebude určovat jak a kolik mohu vypěstovat v úrodné polabské nížině cukrovky a kam ji nesmím vyvážet po zpracování na kostkový cukr. Taková forma nadnárodního dirigismu popírá principy tržního hospodářství na němž je postavena prosperita. A ve svých důsledcích může být dirigismus smrtelný pro demokracii.

Břetislav Albert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *