Go to ...
RSS Feed

Archives for 20. 2. 2009

Klausův záchranný kruh?

V Poslanecké sněmovně prošel návrh na ratifikaci Lisabonské smlouvy o pět hlasů. To není mnoho. K úplnému přijetí smlouvy zbývají ještě dva stupně. Senát a prezident. V jedenaosmdesátičlenném senátu má většinu ODS a navíc je ideově Senát více přikloněn liberálnějšímu hlasování než Poslanecká sněmovna v níž panují tvrdší poměry ve stranických klubech. Dá se tedy