Go to ...
RSS Feed

Pane Kocábe


Pane Kocábe, nikdo již vám nevezme váš historický díl zásluhy na odchodu sovětských okupačních vojsk z našeho území. Zde jste se angažoval intenzivně v časech, kdy ještě nebylo všechno tak docela vyhrané a zcela stoprocentně jisté, že už to tak zůstane. Naštěstí už to tak zůstalo a Rusové zde nejsou již jako okupační vojsko, ale jen jako trvale žijící cizinci. Ani z těch nemají obyčejní občané radost, protože i tito Rusové patří k podivným elitám nerespektujícím české zákony. Ale to je jiný příběh. 

Já vám chci takto veřejně vyčíst, že kvůli své touze se pohybovat opět ve vysoké politice, jste učinil několik zásadních pochybení. Zřejmě vinou nedostatku historické paměti jste se rozhodl bojovat s větrným mlýnem s nenápadným jménem Lety. Osobně je mi vcelku lhostejné, podaří-li se vám či nepodaří vybudovat památník etniku nepřizpůsobivých. Pochybuji však, že v tržní ekonomice si nechají současní majitelé vepřína zahrát od cikánské kapely Gipsy.cz do ouška a pak nadšeně přepustí svůj majetek nějaké nadaci. To nechám na jejich úvaze.

Ale co mě štve jako občana je to, že jste svými neuváženými prohlášeními postavil na stejnou úroveň tehdejší pořádkové opatření české protektorátní vlády, navíc vynucené německou okupačni správou – tedy zřízení sběrného tábora pro kočující občany v Letech – do jedné řady s nacistickými koncentračními tábory. To není pravda. Dva sběrné tábory měly vlastní samosprávy, byly otevřené a jejich střežení nemělo ani charakter věznice. Lidé z nich chodili na práce mimo tábor, návštěvy docházely dovnitř až na ubikace. Tábor byl smíšený, včetně rodin s dětmi. Řada ubytovaných se teprve v táboře učila základním hygienickým návykům a zvyklostem. Existence táborů skončila někdy v polovině roku 1943. To vše se lze dozvědět z oficiálních historických dokumentů a pramenů. Proto mě udivuje, že právě vy jste skočil komusi na špek a začal srovnávat tyto dva českomoravské sběrné tábory s nacistickými koncentráky. Není možné právě dnes snižovat skutky napáchané nacisty v době jejich světovlády, jejich systematickou germánskou genocidou slovanských zemí, jejich poněmčování národů, jejich válečné zločiny na dobytých územích a tzv. holocaust s tím, co se stalo v Letech. Na překrucování historie si už vylámali zuby jiní před vámi a obávám se, že se stejnou se potážete i vy. 

Břetislav Albert

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *