Go to ...
RSS Feed

Archives for 3. 2. 2009

Alweg – moderní řešení pro Prahu a další města

Nedávno jsem na internetu a pak v obrázkovém týdeníku viděl fotoreportáž z budování tunelu Blanka na Letné. Popisovali zde také náročnost a složitost dopravních opatření spojených se stavbou. Uložení vysokokapacitní dopravní tepny pod zem je nejdražší z možných řešení, vyžadující vedle důkladného průzkumu podzemí i rozsáhlá sanační – záchranná – opatření na povrchu v pásmu

Parlamentní projev poslance Zdeňka Proseka dne 3.února 2009 k Lisabonské smlouvě

Vážení členové vlády, milé dámy, vážení pánové, mně to připadá, že se vlastně řeší nějaký technický problém, že stejně nelze udělat nic jiného než hlasovat pro nebo proti, že jsou jenom různá ideologická hlediska, ze kterých Lisabonskou smlouvu nahlížíme.  Já tvrdím, že to není standardní mezinárodní bilaterální smlouva, o které se snadno vyjednává. Já tvrdím, že